Skip to content

سافتینگ

نقل قول های دنیای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

Tag Archives: Software Reusability

برنامه نویسان خوب هیچ وقت کدی را که می توانند بدزدند یا قرض بگیرند را خودشان نمی نویسند!

Jeff Atwood

Advertisements

برچسب‌ها: , ,

قبل از اینکه یک نرم افزار قابلیت استفاده دوباره داشته باشد، باید قابل استفاده باشد!

Software Reusability

برچسب‌ها: