Skip to content

سافتینگ

نقل قول های دنیای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

Tag Archives: Edsger W Dijkstra

اگر دیباگ کردن پروسه حذف باگ هاست، پس برنامه نویسی باید پروسه ایجاد کردن باگ ها باشد!

Edsger W. Dijkstra

Advertisements

برچسب‌ها: ,