Skip to content

سافتینگ

نقل قول های دنیای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

Tag Archives: C

نوشتن کد به زبان های C و C++ مثل روشن کردن یک اره برقی است، هنگامی که تمام محافظ های ایمنی آن را برداشته اید!

Bob Gray

Advertisements

برچسب‌ها: ,