Skip to content

سافتینگ

نقل قول های دنیای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

هر توسعه جدیدی حداقل یک باگ دارد، و هر رفع باگی یک توسعه جدید است!

پ.ن : توسعه جدید در اینجا به معنی کدنویسی یک ویژگی جاری یا جدید در نرم افزار است.

 

برچسب‌ها: , ,

تو شروع به کدنویسی کن، من میرم ببینم مشتری چی میخواد!
Agile

برچسب‌ها:

برنامه ها باید برای خواندن توسط آدم ها نوشته شوند، و اگر نیاز بود برای اجرا به ماشین ها داده شوند!

Code Readability

برچسب‌ها: ,

چند ساعت برنامه ریزی می تواند شما را از هفته ها کدنویسی نجات دهد!

Project Planning

برچسب‌ها: , ,

ساده کردن کارهای پیچیده، مهمترین دلیلی است که ما برنامه می نویسیم!

برچسب‌ها: , ,

یک نرم افزار خوب، نرم افزاریست که عملیات های پیچیده را ساده نشان دهد.

برچسب‌ها: ,

اندازه گیری پیشرفت برنامه نویسی با شمارش تعداد خطوط برنامه مثل اندازه گیری پیشرفت ساخت یک هواپیما از روی وزن آن است!

Bill Gates

برچسب‌ها: ,